logo

Abogada Mº Dolors Fernandez Sainz de la Mata

Abogada Mº Dolors Fernandez Sainz de la Mata
Descripción de la empresa

La empresa Abogada Mº Dolors Fernandez Sainz de la Mata Está ubicada en 08302 Mataró (Barcelona).

La actividad principal es Abogados.

Servicios que realiza la empresa:

 • Abogada de Mataró especialista en derecho familiar, matrimonial, civil y en mediación.
 • Assessorament legal assumptes civils i penals:
 • ... Civil I Familia: processos judicial I extrajudicials en materia d?herències, divorcis, contractes de compravenda, lloguer, reclamacions de quantitats, incapacitats, adopcions.
 • ... Penal: Judicis de faltes, violencia de gènere, violencia domèstica.
 • Execucions judicials.
 • Assessorament Fiscal Empreses / autònoms
 • ... Disseny de l?estructura comptable.
 • ... Seguiment sistemàtic del procés comptable.
 • ... Serveis de comptabilització i mecanització.
 • ... Revisions, pre-auditoria i pre-inspeccions.
 • ... Planificació fiscal a curt termini.
 • ... Liquidació d?impostos: renda, societats, successions, etc.
 • ... Confecció de Comptes Anuals.
 • ... Assessorament i assistència a inspeccions.
 • Gestió IBI
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i jurídiques
 • Assegurances vehicles i de bens immobles
 • Reclamacions patrimonials.
 • Finances:
 • ... Diagnosi de la situación financera.
 • ... Planificació financera.
 • ... Operacions de refinançament.
 • ... Assessorament i assistència en operacions bancàries.
 • ... Gestió de tresoreria.
 • ... Auditoria de l?operativa empresa-banca.
 • ... Assessorament de gestió de patrimonis.
 • ... Auditoria de comptes.
 • ... Tramitació de subvencions.
 • ... Reclamacions a entitats bancàries de swaps, deutes subordinats, participacions preferents i altres productes bancaris.
 • Mercantil: Constitucions de societats, gestió societària, reestructuració empresarial, apoderaments.
 • Laboral. Incapacitats per invalidesa davant la Seguretat Social.
 • Redacció de dictamens.
 • Assessorament i assisténcia jurídica en negociacions i transaccions
 • Direcció i seguiment d?assumptes judicials.
 • Arrendaments: confecció de contractes, reclamacions de rendes.
 • Comunitari: reclamació de quotes comunitaries, impugnació d?actes comunitàries.
 • Execucions Judicials

Tiene como principales clientes a:

Empresas, profesionales, público en general

Ubicación
Abogada Mº Dolors Fernandez Sainz de la Mata
Montserrat, 29
08302 Mataró (Barcelona)
Coordenadas geográficas:
Latitud: 41.537192, longitud: 2.442875

Empresas destacadas en Mataró

ARTISTICTEXTIL - Artistic Digital Print, S.L.U.
Logo ARTISTICTEXTIL - Artistic Digital Print, S.L.U.

ARTISTICTEXTIL - Artistic Digital Print, S.L.U.

Mataró (Barcelona)

Ver más
4683
La Placeta
Logo La Placeta

La Placeta

Mataró (Barcelona)

Ver más
1736